Krigshistorisk Tidsskrift
1965, nr. 2

(105)

DANSKE KORPS I UDLANDET


Henimod slutningen af vikingetiden opererede store nordiske troppemasser i frem­ mede lande dels som direkte argumenter i de skandinaviske kongers familie- og udenrigspolitik og dels som komponenter i fremmede fyrsters hære. Og i vore dage er betydelige styrker fra de nordiske lande bundet i udlandet som et led i Forenede Nationers fredsbevarende virksomhed.

Det er imidlertid forkert at antage, at danske tropper i den mellemliggende tid ikke har optrådt på udenlandske krigsskuepladser. Danmarks skiftende alliance­politik har ofte medført årelange og kostbare afgivelser af hele korps under krige, der tilsyneladende ikke direkte har vedkommet kongeriget nord for Elben.

I maj 1732 forpligtede kong Christian VI sig til i givet fald at stille 6000 mand til rådighed for den tysk-romerske kejser i dennes europæiske stridigheder mod at Det Tyske Rige sammen med Rusland garanterede militær hjælp, hvis Danmark skulle blive angrebet.

Igennem hele 1700-tallet sendte Danmark adskillige hærenheder til udlandet som et led i denne og lignende alliancer.

Major Gordon Norrie har skrevet historien om et sådant korps, der i årene 1733-36 opererede ved Rhinen, og KRIGSHISTORISK TIDSSKRIFT bringer i de følgende hefter majorens interessante og kulturhistorisk værdifulde artikel, der (106) er bygget op over meget grundige og langvarige studier i danske arkivalier.

For at lette eventuelle studier af forfatterens kildemateriale bringes indledningsvis en summarisk oversigt over dette og hvert afsnit vil i de kommende hefter blive afsluttet med de nødvendige henvisninger til denne oversigt.

-o-SUMMARISK KILDEOVERSIGT
KildeForkortelse
Krigskancelliet: Kongelige ResolutionerKR
Krigskancelliet: MemoralierKM
Krigskancelliet: Refererede SagerMS
Overkrigssekretærens Indkomne BreveOI
Overkrigssekretærens Udfærdigede HåndbreveOU
Landetatens Generalkommissariats Danske KontorGD
Landetatens Generalkommissariats Tyske KontorGT
General Mörners Arkiv, nr. 1 - 17M-1 til M-17
General Mörners Arkiv, Verschiedene BriefeMV
General Mörners Arkiv, Lindes ArkivML
Admiralitetets Indkomne Breve 1734AI
Tyske Kancelli, Kongehusets Ægteskabssager, Pfalz
Tyske Kancelli, Udenlandsk Afdeling, TraktaterTT
Tyske Kancelli, Gesandtskabsrelationer, BerckentinTB
Tyske Kancelli, Gesandtskabsrelationer, PretoriusTP
Tyske Kancelli, Geheime RegistraturTR
Reglement Für Unsere Geworbene und National Infannterie I-III, København 1740-47IR I-III
Allgemeine Deutsche Biographie, 1891
Gerba: Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen, II Serie, Bd. X-XI, Wien 1891Gerba
General Henrik Bielke Kaas' Levnedsløb, Personalhistorisk Tidsskrift Bd. 4Kaas
Kausler: Das Leben des Prinzen Eugen von Savoyen, Freiburg im Breisgau 1838Kausler
Poten: Handwörterbuch der gesamten Militar­wissenschaft, Leipzig 1877Poten
Revue Historique de l' Armée, Paris 1945
Rockstroh: Den nationale Hær, København 1909-16Rockstroh
Seckendorff: Versuch einer Lebensbeschreibung des Feldmarschalls Grafen v. Seckendorff, Leipzig 1792Seckendorff
Steubing: Topographie von Herborn, Marburg 1792Steubing
Tuxen: Poul Vendelboe Løvenørn, København 1924Tuxen


Næste artikel...
Digitaliseret af Allan Baktoft Jakobsen